public

Stalhardt

Huis Stalhardt stamt af van Havard de Reus, een Helter die trollen bevocht met zijn blote vuisten, zwom en sliep in mannplaat en kop en schouders boven de andere Helter

2 jaar geleden

Laatste publicatie Politieke kaart door uw scribent public
Huis Stalhardt stamt af van Havard de Reus, een Helter die trollen bevocht met zijn blote vuisten, zwom en sliep in mannplaat en kop en schouders boven de andere Helter uittorende. Hij was zo sterk als twintig krijgers, maar met dezelfde verhouding hoogmoed. Dankzij zijn koppigheid kwam hij vaak in conflict met Koning Brenn. Havard de Reus stierf tegen Bhanda Korr toen hij het bevel van Koning Brenn tot terugtrekken negeerde en volledig overrompeld werd.

Our Blood Is Iron

Huis Stalhardt regeerde over de kleine provincie Jondal, rijk aan industrie en mijnbouw. Met de befaamde Koningin-weduwe Sigdrifa Bergtorndotter in hun rangen stond Huis Stalhardt de laatste jaren politiek gezien sterker dan ooit.

De benoeming van Landschout Gotz Markvjardson (Fenrissian) deed een tiental jaar geleden heeft de spanningen tussen Huis Stalhardt en Huis Fenrissian hoog oplopen. Toenmalig Groothertog Ragvald hoopte namelijk op die positie als de oom van de nieuwe koning. Daarenboven wordt het beruchte kanalisatiekristal, door geleerden sarovarium genoemd, voornamelijk geoogst bij het Kristalmeer, wat op de grens lag van Fenrissian en Stalhardt landen en waar meer dan 1 strijd over is gevochten. Dat liet zich uiteindelijk beslissen in het voordeel van Huis Stalhardt (tot de overrompeling door de Horde).

De Horde heeft het voltallige Huis Stalhardt tot de laatste man afgeslacht. (behalve dan de Koningin-weduwe en een aangetrouwde telg in Huis Albewin)

Ander prominenten: Wijlen Graaf Gerolf Fovrinson speelde een belangrijke rol in de onderhandelingen rond het Kristalmeer en was korte tijd getrouwd met een telg van Huis Rickhard.

uw scribent

Gepubliceerd 2 jaar geleden