public

Kalender

Een jaar telt 12 maanden en in volgorde zijn de maanden als volgt; Kristal, Hert, Maagd, Wilg, Roos, Zwaard, Vuur, Beer, Sluier, Kelk, Uil en Koning. Deze benamingen zijn van

2 jaar geleden

Laatste publicatie Politieke kaart door uw scribent public

Een jaar telt 12 maanden en in volgorde zijn de maanden als volgt; Kristal, Hert, Maagd, Wilg, Roos, Zwaard, Vuur, Beer, Sluier, Kelk, Uil en Koning. Deze benamingen zijn van Mannheimse oorsprong, maar worden ook door Goliad gebruikt. Voorheen hanteerden zij hetzelfde kalendersysteem als in Orestis.

De Maand van het Kristal

De maand van het Kristal vangt aan na Brenndag en is de eerste maand van het nieuwe jaar. De Kristalmaand is één van de wintermaanden en duurt steeds 31 dagen. De maand zou haar naam danken aan Huis Albewin, de nazaten van de legendarische koning Brenn.

Op de 16de dag van de maand van het Kristal vindt de Wilde Tocht plaats. Een grootse jachtpartij die door de adel wordt georganiseerd en die gepaard gaat met een lichtverschijnsel in de lucht van verschillende kleuren. Dit wordt gezien als het Zegen van Hymir.

De Maand van het Hert

De Hertmaand is één van de wintermaanden en duurt steeds 28 dagen, wat het de kortste maand van het jaar maakt. Het hert, één van de symbolen van de almachtige Hymir, staat centraal en dit is duidelijk in de vele religieuze processies en rituelen die deze maand plaatsvinden.

Volgens traditie noemen priesters de 14de dag van de Hertmaand Hymirfest, een dag waarop Hymir wordt geprezen. Onder het volk is deze feestdag echter gekend onder een veel meer aantrekkelijke naam: het Bierfestival. Het eerste van vele festivals die nog zullen volgen in de rest van het jaar. Er wordt, uiteraard, veel bier geconsumeerd en de meer vrome gelovigen zullen tijdens deze periode Hymir eren door giften te schenken aan de priesters.

De Maand van de Maagd

De Maand van de Maagd gaat over tot de lente en de naam staat symbool voor jeugd en nieuw leven. De Maagdmaand telt 31 dagen terwijl de seizoenen veranderen, wat niet wil zeggen dat deze maand niet bekend staat omwille van haar onverwachte sneeuwstormen. In de oudheid werden in deze maand bloedoffers gebracht aan Hymir.

Het Maagdenfestival op de 21ste dag van de Maagdmaand is wanneer jonge meisjes in de weide dansen en jongens mannen worden. Het festival is enorm populair bij het (jonge) volk en is een belangrijke rite voor hen om toegelaten te worden in de maatschappij. Mannheimers herinneren zich nog het duister verleden van dit festival, toen bloedoffers werden gebracht aan Hymir op deze dag. Volgens sommige kwatongen zou de Mannheimse adel deze traditie nog steeds intact houden.

De Maand van de Wilg

De maand van de Wilg is één van de lentemaanden en telt steeds 30 dagen. In deze maand wordt voornamelijk de godin Ahlénnia gevierd. Voor Khaliërs is dit de belangrijkste maand van het jaar.

Op de 9de dag van de Wilgmaand vindt het jaarlijkse Bloemenfestival plaats; een traditie die bij de Khaliërs is ontstaan en ook geassocieerd wordt met Ahlénnia, de goddelijke Bruid. Volgens traditie mag de heer van een domein op deze dag het bed delen met eender welke vazal hij kiest, hoewel het niet geweten is hoeveel heren zich nog houden aan deze traditie.

De Maand van de Roos

De Roosmaand is één van de lentemaanden en telt steeds 31 dagen. Het is gebruikelijk de maand waarin de Koningin het land doorreist in de zogenaamde Koninginnentocht.

De dag van de Koningin, die plaatsvindt op de 15de dag, is eigenlijk een Golyndische traditie die nu voortleeft in Heimar. Het is de dag waarop de Koningin vertrekt vanuit Finnsburg op haar trektocht doorheen het land. De hele stad komt samen om haar uit te wuiven. Slechts zelden zal een koningin het hele land doorreizen, meestal bezoekt zij enkel de naburige provincies.

De Maand van het Zwaard

De maand van het Zwaard is volgepakt met ridderlijke en andere toernooien om kracht, vechtkunst en boogschutterij te testen. Deze maand telt ook de overgang naar de zomermaanden en telt steeds 30 dagen.

Het Midzomerfestival wordt gevierd op de langste dag van het jaar en is in tegenstelling tot de meeste festivals, die verzadigd zijn van drank en eten, een sobere aangelegenheid. Er worden ’s nachts grote vuren aangestoken en in de meeste steden worden lampions de lucht in gestuurd met boodschappen voor de goden opgeschreven. Ook valt het Koningstoernooi meestal samen met het Midzomerfestival, het hoogtepunt van de vele toernooien die in de Maand van het Zwaard plaatsvinden.

De Maand van het Vuur

De Vuurmaand is één van de zomermaanden en telt steeds 31 dagen. Voor Goliad is dit een belangrijke maand omdat hun god Tallathan gevierd wordt. Een bekende Mannheim traditie is dat als iemand sterft in deze maand hij/zij niet mag worden begraven, maar moet worden verbrand.

Het Oogstfestival op de laatste dag van de maand wordt door priesters van Tallathan geleid omdat hun god vaak verbonden wordt met landbouw en nijverheid. Dit is een Golyndische feestdag die werd overgenomen en voornamelijk wordt gevierd in Midmark, Ulstein en Halden.

De Maand van de Beer

Deze zomermaand telt 31 dagen. De dag van Okor is de dag dat een grote zwarte beer stoute kinderen straft, een gebruik dat enorm populair is doorheen Heimar, met regionale verschillen.

Je kan op Okordag je huis beschermen door speciale giften achter te laten. Het geloof in Okor op deze dag is zo sterk dat zelfs de meest cynische geleerde die nacht een klein offer aan de zwarte beer zal klaarleggen.

De Maand van de Sluier

Deze maand gaat over in de herfst en telt steeds 30 dagen. Ze is zo genoemd omdat het gebruikelijk geloof is dat tijdens deze maand de sluier tussen de wereld van de levenden en die van de doden het meest transparant is. Doden worden herdacht tijdens deze maand.

Het Dodenfestival op de 9de dag van de Sluiermaand wordt gezien als de nacht waarin de Sluiers tussen de wereld van de levenden en de doden wegvallen. Voor spiritisten is dit een uiterst vreemde nacht waarop het heel gevaarlijk kan zijn hun gaven te gebruiken. Het contact met de doden op zulk een grote schaal heeft vaak catastrofale gevolgen. De daaropvolgende nacht wordt de Grafnacht genoemd en is het moment waarop de doden terug tot rust worden gelegd.

De Maand van de Kelk

De Kelkmaand is één van de herfstmaanden en telt steeds 31 dagen. Het is een belangrijke maand voor gelovigen van Hymir en vooral in Oud-Mannheims gebied worden er speciale processies gehouden.

Het Godenfestival dat begint op de eerste dag van de maand is het voornaamste religieuze feest van het jaar en duurt traditiegetrouw elf dagen. Naast de vele processies en missen vinden er ook een aantal specifieke rituelen plaats; het mystieke huwelijk tussen Hymir en Ahlénnia wordt bevestigd, priesters worden ingezworen, de adel krijgt het zegen van de Alfar, enzovoort.

De maand van de Uil

De Maand van de Uil, waarin herfst winter wordt, telt 30 dagen. Voor Khaliërs is dit een serene maand, de meeste anderen hopen gewoon de winter te overleven.

Het Winternachtfestival op de 13de dag van de Uilmaand is de sterfdag van Koning Brenn, of wordt toch zo beweerd. In Mannheim werd waarschijnlijk aan deze dag betekenis gegeven omdat deze dag in het Golyndisch rijk werd geassocieerd met de heks, een godin die vaak door Ranae wordt vereerd. In de Mannheimse mythologie werd Koning Brenn ook gedood door een heks genaamd Blothstulka.

De Koningsmaand

Deze wintermaand telt 31 dagen en is de laatste maand van het jaar.

Aan het eind van het jaar worden de koningen van vroeger en nu gevierd op het Koningsfestival. Op Brenndag, de laatste dag van het jaar, geeft de huidige koning symbolisch zijn macht aan Koning Brenn, de legendarische eerste koning van Mannheim.

uw scribent

Gepubliceerd 2 jaar geleden