public

Myrlund

De Helter genaamd Morthen is de voorouder van Huis Myrlund. Hij was een jager die nooit zijn doel mistte. Hij kon met één pijl een Jotnar neerleggen en liet dit

2 jaar geleden

Laatste publicatie Politieke kaart door uw scribent public
De Helter genaamd Morthen is de voorouder van Huis Myrlund. Hij was een jager die nooit zijn doel mistte. Hij kon met één pijl een Jotnar neerleggen en liet dit ook aan iedereen weten. Zijn trots en ijdelheid was immers minstens even beroemd. In de strijd tegen de Bhanda Korr bleef Morthen als laatste staan om Havard de Reus te beschermen, maar zelfs zijn saldo pijlen kon geen redding brengen. Na de strijd liet Koning Brenn voor Morthen de beruchte Witte Toren in Holm bouwen. Er werd gezegd dat hij vandaar alles en iedereen in Holm kon treffen met zijn boog. Huis Myrlund draagt de Witte Toren tot op vandaag als hun wapenschild.

Never Yield

Huis Myrlund was het voormalige koningshuis van Mannheim tot zij door Huis Drakhan van de troon werden gestoten in een machtsstrijd. De oude Myrlund koningen van Mannheim staan nu voornamelijk synoniem met hebzucht, decadentie en wreedheid. Het leek onvermijdelijk dat het moedige krijgershuis Drakhan als favoriet van het volk de macht greep, een feit dat nog altijd dwars zit bij de meeste leden van Huis Myrlund. De kracht en rijkdom van Huis Myrlund was echter nog groot en als afstammelingen van de Helter kregen zij na de Oorlogen van Eenmaking de provincie Sunneland toegewezen, maar slechts nadat Huis Albewin dit domein had afgewezen.

Huis Myrlund staat vandaag in een even slecht daglicht en heeft vele klappen gekregen van het zuidelijke keizerrijk Orestis. Dat ze hun provincie tijdens de oorlog enkel hebben kunnen vrijwaren dankzij het zogenaamde Vrije Burgerleger is een grap in de ogen van de noordelijke adellijke Huizen. Toch lijkt Huis Myrlund snel terug te komen van haar nederlaag en ongekende rijkdommen stromen in hun schatkisten uit anonieme bronnen. De laatste jaren heeft geen enkel lid van Huis Myrlund voet gezet in Finnsburg en de communicatie tussen het hof en Sunneland verloopt uiterst stroef. Geruchten van arena gevechten, heidense culten en een Orestiaans handelsgilde verspreiden zich ongebreideld.

Om Sunneland te vrijwaren van de aanvallen van de Horde heeft Groothertog Bolthor Albrikson de hulp ingeroepen van Orestis in de vorm van het Amethisten Legioen dat wordt geleid door een man die enkel bekend is als Primus Pilus. Velen beweren dat deze Orestiaanse legeraanvoerder meer macht heeft over Sunneland dan de Groothertog.

Andere prominente figuur is wijlen Koningin Estrid Albrikdotter. Zij was een Markiezin van Huis Myrlund.

uw scribent

Gepubliceerd 2 jaar geleden