public

Albewin

Huis Albewin stamt af van niemand minder dan Koning Brenn, leider van de Helter en eerste koning van een verenigd Mannheim. Brenn had charisma, inzicht en ware heldenmoed en vocht

2 jaar geleden

Laatste publicatie Politieke kaart door uw scribent public
Huis Albewin stamt af van niemand minder dan Koning Brenn, leider van de Helter en eerste koning van een verenigd Mannheim. Brenn had charisma, inzicht en ware heldenmoed en vocht ontelbare veldslagen tegen alle soorten vijanden en monsters die zijn visie voor een verenigd Mannheim bedreigden. Na zijn dood versplinterde het rijk tot honderden jaren later Huis Herryck de macht greep door te trouwen met de enigmatische Eyja, een nazaat van Koning Brenn en lid van Huis Albewin. Tijdens het bewind van haar man, Koning Brandalf van Huis Herryck, vluchtte Eyja samen met haar jongste zoon naar het Woud van Arduyn. Daarom draagt Huis Albewin nog steeds de boom als wapenschild, uit respect voor Koningin Eyja.

Knowledge is Power

Huis Albewin is een mysterieus Huis. Zij hebben het puurste Helterbloed van allen maar weigeren zich actief te engageren in de politiek van Heimar. Tijdens het bewind van de Herryck koningen trok Huis Albewin zich terug naar het Hoogste Huis, een fort gebouwd door de legendarische Duergar en de meest noordelijk gelegen nederzetting in heel Heimar. Officieus staan ze dan ook gekend als de heersers over Ahvaland, de onbewoonbare ijsvlakte achter Het Dak. Zelf noemen ze zich de hoeders van verloren kennis. Zelden laten ze bezoekers toe in het Hoogste Huis en ook tijdens de Oorlogen van Eenmaking hielden ze zich afzijdig ondanks herhaalde pogingen van Huis Drakhan om hun zegen te verzekeren.

Enkele jaren geleden is Huis Albewin in opspraak gekomen door de dood van Koning Olaf. De vorst was op weg naar het Hoogste Huis op uitnodiging van Hertog Grenjar toen hij verdween en zijn wachters afgeslacht werden door onbekenden. Dit zorgde ervoor dat ondanks hun teruggetrokken aard Huis Albewin zich toch moet komen verantwoorden in de politieke arena. Dit heeft geleid tot de dood van Hertog Grenjar, die werd opgevolgd door zijn zoon Ragnar.

Hertog Ragnar Grenjarson heeft geweigerd de knie te buigen voor Koning Unnar van Mannheim en heeft besloten trouw te blijven aan Heimar. Volgens de Mannheimse heraldiek wordt diens oudste zoon nu beschouwd als hoofd maar in Heimar is het enkel dankzij Hertog Ragnar dat Huis Albewin nog als Hoge adel wordt beschouwd.

Ragnar heeft fikse klappen gekregen de laatste jaren en staat vrij geïsoleerd. Zijn vrouw Svetlana Karldotter (intussen overleden) verliet hem kort na zijn aanstelling als Hertog voor de Schildmaagden van Hymir. Er wordt algemeen aangenomen dat zij voor Unnar zou gekozen hebben, die haar leenheer was. Ook hebben twee van Ragnars drie kinderen zich achter Unnar geschaard. Dit zijn zijn dochter Katja, getrouwd met Unnar en zijn oudste zoon Torstein. Enkel Ragnars jongste zoon Erik lijkt Huis Albewin en zijn vader trouw.

uw scribent

Gepubliceerd 2 jaar geleden