public

Fenrissian

Huis Fenrissian stamt af van Norulf de Berserker. Deze Helter was kundig met vele wapens en blindelings trouw aan Koning Brenn. Volgens een populaire legende was Norulf een vondeling die

2 jaar geleden

Laatste publicatie Politieke kaart door uw scribent public
Huis Fenrissian stamt af van Norulf de Berserker. Deze Helter was kundig met vele wapens en blindelings trouw aan Koning Brenn. Volgens een populaire legende was Norulf een vondeling die door de moeder van Brenn werd opgevoed als één van haar eigen kinderen. Norulf ging als man ten strijde samen met twee grote wolven die hij als pup had grootgebracht. Hij werd gedood door dezelfde heks die Koning Brenn heeft gedood, met hetzelfde gif aan haar klauwen, maar niet nadat zij aan stukken werd gescheurd door Norulf en zijn wolven.

Fear the Howl

Huis Fenrissian ziet zichzelf als het ideaalbeeld van Mannheim; onbevreesd, sterk, moedig en meesters van het slagveld. Hun dorst naar strijd is ongeëvenaard en ze beschouwen dan ook elke uitdaging als een test van moed en kunde. Een strijdmacht aangevoerd door iemand van Huis Fenrissian wordt gevreesd, maar krijgt ook respect van de vijand. Austland, het domein van Huis Fenrissian, is de provincie waar tot vandaag de dag het meest wordt gevochten. Trollen, Bhanda Korr, Khaliërs…alles vecht er tegen iedereen en Huis Fenrissian zou niets liever willen.

De aanstelling van Groothertog Gotz Markvjardson tot Landschout was een gewaagde zet van de jonge Koning Siegfried die voor een grote toename van politieke macht voor Huis Fenrissian zorgde. Groothertog Gotz (nu alreeds overleden) koos uiteindelijk voor een leven als hermiet in het Woud van Arduyn en werd opgevolgd door zijn jonge neef Valdar Haldorson. Voorheen diende deze als schildknaap in het leger van zijn oom. Deze knaap was slechts maanden Groothertog voor hij spoorloos verdween op weg naar Jondal. Tot de nieuwe Groothertog wordt terug gevonden heeft Graaf Konrad Vengarson van vazal Huis Skythe het leiderschap over Austland op zich genomen.

Sinds de splitsing tussen Heimar en Mannheim is Huis Fenrissian verdeeld in twee kampen en wordt de provincie Austland opgeëist door beide Koningen. Het kamp loyaal aan Graaf Konrad Vengarson heeft trouw gezworen aan Koning Unnar van Mannheim. Het andere kamp is loyaal aan Koning Ranulf van Heimar en wordt vertegenwoordigd door Grimelda Gotzdotter, dochter van de voormalige Landschout en huidige Groothertogin van Halden. Grimelda zou kort na haar huwelijk met Gunnar Saemundson van Huis Harthak haar erfrechten van Fenrissian hebben afgezworen, waardoor Konrad haar claim kan betwisten.

Andere prominenten zijn Graaf Haldor Vidarson , wijlen de vader van Valdar, gestorven in de strijd te Midmark en Graaf Randolph Godolfson, recent aan het hof gezien.

uw scribent

Gepubliceerd 2 jaar geleden