public

Korda

De Helter Kordan, de stichter van Huis Korda, werd de Onverwoestbare genoemd; een woeste krijger die niet kon gedeerd worden door vuur. Hij hanteerde dit dan ook als zijn voornaamste

één jaar geleden

Laatste publicatie Politieke kaart door uw scribent public
De Helter Kordan, de stichter van Huis Korda, werd de Onverwoestbare genoemd; een woeste krijger die niet kon gedeerd worden door vuur. Hij hanteerde dit dan ook als zijn voornaamste wapen. Overal waar hij kwam veranderden dorpen in een vuurzee en werden zijn vijanden levend verbrand. Hij werd zo onvoorspelbaar en gevaarlijk dat Koning Brenn en enkele andere Helter besloten Kordan voor eeuwig op te sluiten in een berg. Lieden die het zuidelijk deel van het Athariaans gebergte hebben bezocht zweren dat daar een berg vuur spuwt.

All will burn before us

Doorheen de geschiedenis is Huis Korda de grootste rivaal geweest van de kroon. Al meerdere keren hebben zij gepoogd om de troon te winnen, maar telkens hebben zij gefaald. Gewapend met gladde tongen en ontelbare spionnen deinst geen enkel lid van Huis Korda er voor terug om vuil spel te spelen. Door hun genadeloze reputatie verwerven zij echter nooit veel langdurige bondgenoten. Ondanks hun grimmige reputatie staat Huis Korda politiek en militair sterk. Prinshaven is de grootste stad in Heimar en een belangrijke haven. Het oprichten van de Toorts van Hymir, een gilde dat handelt in oorlogsgerei, geeft Huis Korda een slagkracht waar de andere Huizen nerveus van worden.

De vorige Groothertog Hallfred Vedorson was nog maar pas benoemd toen een burgeroorlog uitbrak tussen Huis Korda en hun Goliad onderdanen. De Golyndische edelman Floris Kentigern liet zich kronen tot Koning Fintan IV en strijdt tot de dag van vandaag voor onafhankelijkheid en erkenning. Tot overmaat van ramp werd kort hierna Groothertog Hallfred schuldig bevonden aan hekserij door de Sibbe van de Alfar. Hierop sloot de veroordeelde heks zich op in het oninneembare slot Koningsdiep.

De huidige Groothertog van Midmark is de jonge knaap Volkar Jormundson. Koning Ranulf heeft ook zijn landschout gekozen uit de rangen van Huis Korda door Markies Berger Rodmarson hiervoor aan te stellen.

Andere prominenten zijn Markiezin Olga Vedordotter, de voormalige voogd van Volkar en Jonker Sigbrand Bergerson, zoon van de Landschout, een tot voor kort vrij onbekende jonge edelman die door zijn vaders benoeming meer in de spotlight komt. Hij zou aan het hof gezien zijn.

uw scribent

Gepubliceerd één jaar geleden