public

Kolbein

Huis Kolbein werd gesticht tijdens het bewind van Koning Grenjad van Huis Myrlund. Kolbein (vader onbekend) was een eenvoudige fyrdman in het leger van de Koning die dankzij zijn moed

één jaar geleden

Laatste publicatie Politieke kaart door uw scribent public
Huis Kolbein werd gesticht tijdens het bewind van Koning Grenjad van Huis Myrlund. Kolbein (vader onbekend) was een eenvoudige fyrdman in het leger van de Koning die dankzij zijn moed en onbaatzuchtigheid opklom tot de Konings meest dierbare krijger. Hij werd uiteindelijk gedood door een Godi van Hymir na een dispuut in de stegen van Holm.

Stand Against Evil

Huis Kolbein is uiterst militaristisch van aard. Zij werken nauw samen met de ridderorde van het Bloedend Hart en enkele compagnieën van het Vrije Burgerleger, zoals Theodora’s Strijdkoor en de Zeven Siganders. Ze staan er ook om bekend trouwe aanhangers te zijn van de Sibbe van de Alfar.

Gravin Sigrid Arnedotter, het huidige hoofd van Huis Kolbein, is getrouwd met de jongere broer van de Groothertog van Huis Myrlund en laat het militaristische bewind over aan haar neef Gudfred. Deze omringt zich met invloedrijke raadgevers zoals Petrus van het Bloedend Hart, Theodora van Aethingen en de hoofdmannen van zeven Ranae karavaans die hem trouw zijn. Het witte kruis van Kolbein wordt in Sunneland gezien als een symbool van rebellie tegen het Amethisten Legioen.

Vazallen van de Torenwachter van Sunneland.

uw scribent

Gepubliceerd één jaar geleden