public

Edelman en Edelvrouw

Sinds het begin der tijd zijn er altijd leiders geweest, de besten en sterksten onder ons waar de rest naar opkijkt voor leiderschap. De Adel in Heimar komt allemaal steevast

2 jaar geleden

Laatste publicatie Politieke kaart door uw scribent public

Sinds het begin der tijd zijn er altijd leiders geweest, de besten en sterksten onder ons waar de rest naar opkijkt voor leiderschap. De Adel in Heimar komt allemaal steevast van grote veroveraars, hoofdmannen of generaals.

Mannheim heerst nu al meer dan 200 jaar in Heimar en de Mannheimse Huizen hebben de adellijke structuur van het Golyndisch rijk overgenomen. Een rigide feodaal systeem houdt alle adel op hun plaats met de koning aan het hoofd. Het rijk is onderverdeeld in 9 provincies, elk geregeerd door een Groothertog. Deze provincies zijn onderverdeeld in kleinere domeinen, elk geregeerd door lagere adel van Markies tot Baron.

Een edelman wordt geacht zijn domein te kunnen leiden en beschermen. Het gros van de adel bestaan uit Noormannen maar na de Oorlogen van Eenmaking zijn sommige Golyndische edelen erin geslaagd een titel te bemachtigen in het nieuwe Heimar.

uw scribent

Gepubliceerd 2 jaar geleden