public

Ontwaakte

Sinds oudsher bestaan er mensen die volgens sommigen onder een speciaal gesternte geboren zijn, volgens anderen een vloek dragen of simpelweg een gave bezitten: de kracht van magie. Hierdoor zijn

2 jaar geleden

Laatste publicatie Politieke kaart door uw scribent public

Sinds oudsher bestaan er mensen die volgens sommigen onder een speciaal gesternte geboren zijn, volgens anderen een vloek dragen of simpelweg een gave bezitten: de kracht van magie. Hierdoor zijn deze lieden tot uitzonderlijke dingen in staat, maar het hoe en waarom is voor velen in Heimar een groot mysterie, een subject van onderzoek of van wantrouwen.

Het leren beheersen en kanaliseren van deze magie vraagt om discipline en bevatting. Indien men deze krachten niet kan beheersen zijn de gevolgen niet altijd te overzien. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat ‘ontwaakten’ niet altijd graag gezien zijn. Vooral de Sibbe van de Alfar is enorm wantrouwig en zij schuwen er niet van weg om deze onbetrouwbare ‘heksen’ weg te ruimen.

Een speciale ‘tak’ van deze lieden kan via vreemde occulte rituelen contact leggen met de gestorvenen. Genaamd Spiritist is dit ‘beroep’ lichtjes aanvaard in de maatschappij als link tussen overleden familie of vrienden.

Hun unieke vaardigheden worden in wanhoop afgesmeekt als men denkt dat ergens geesten actief zijn maar ook om advies te vragen aan de voorouders. Het oproepen van de doden is zelden zonder gevaar en men weet niet altijd wat de juiste prijs is om de wereld van de doden te benaderen, laat staan te betreden.

Weer anderen verdwijnen vanaf pubertijd in de wildernis en worden slechts af en toe verwilderd waargenomen door woudlopers. Deze Druïden beschikken over natuurkrachten, kunnen met dieren praten en beschermen de ongerepte plaatsen van het land.

uw scribent

Gepubliceerd 2 jaar geleden