public

Gyllen

Huis Gyllen is ontstaan tijdens het bewind van Koning Rodmar de Bezetene. Zij waren voorheen een rijk handelsgeslacht in Halden, dat in tegenstelling tot vele andere Mannheimers, wel goede banden

2 jaar geleden

Laatste publicatie Politieke kaart door uw scribent public
Huis Gyllen is ontstaan tijdens het bewind van Koning Rodmar de Bezetene. Zij waren voorheen een rijk handelsgeslacht in Halden, dat in tegenstelling tot vele andere Mannheimers, wel goede banden verzorgden met de Goliad bevolking. Koning Rodmar koos persoonlijk de naam van dit Huis, naar een volkswoord voor mestgrond. De leden zelf haten deze naam en noemen zichzelf Huis Lysbringer, hoewel deze naam niet erkend wordt.

Shine Bright

Meer dan twintig jaar geleden werd Huis Gyllen betrokken in een grootschalige heksenjacht. Een karavaan zuiderse Ranae zou, met medeweten en samenwerking van Huis Gyllen, ketterij verspreiden in Halden en werd genadeloos opgejaagd door de Hamer van Hymir. De toenmalige Burggraaf en twee van zijn dochters werden door de heksenjagers tot de brandstapel veroordeeld.

Huis Gyllen is na deze heksenjacht slechts een schim van wat ze ooit geweest is. De meest bekende telg van dit geslacht is Hertogin Asa Osvalddotter, de moeder van de huidige Groothertog van Halden. De huidige jonge burggraaf zou een zeer charmante man zijn die enige tijd in het Woud van Lytavis zou hebben geleefd. Na de val van Huis Rickhard hebben de Lysbringers trouw gezworen aan Huis Harthak.

Vazallen van de Ever van Halden.

uw scribent

Gepubliceerd 2 jaar geleden