public

De Handelsgilden

Jonas sloop zachtjes door de donkere steeg, als een schaduw op een muur glipte hij tussen de riekende vaten vissenafval van de vele herbergen aan de dokken in Prinshaven. De

2 jaar geleden

Laatste publicatie Politieke kaart door uw scribent public
Jonas sloop zachtjes door de donkere steeg, als een schaduw op een muur glipte hij tussen de riekende vaten vissenafval van de vele herbergen aan de dokken in Prinshaven. De geheime deur bracht hem in de kelder van de ‘Slechtvalk’, een kroeg die je maar beter kon vermijden. Onmiddellijk werd hij bij de schouder gegrepen door Gunnar, een beer van een Mannheimer maar Jonas’ mes bevond zich al op kruishoogte en de norse Noorman liet los met een grom. Achter een zware eiken tafel zat Elbert van Morthim, zijn opdrachtgever.   Zonder opkijken van de weegschaal waarin groenpoeder gewogen werd, sprak hij Jonas aan.
“Heb ik een tevreden klant, Jonas?”  Zonder antwoord gaf Jonas een tas aan Gunnar die hem op de tafel leegmaakte; rollen perkament, een boek en een bebloede zegelring rolde eruit.
Elbert keek vluchtig erover en keerde vervolgens alles terug in de tas en borg deze achter zich op in een kluisje.
“Complicaties?”
“Nee heer”, zei Jonas “enkele kapers op de kust maar die heb ik kunnen afschudden. Ranae… alweer.”
Elbert keek Jonas voor de eerste keer aan sinds het gesprek.  Zijn vette gezicht trok samen in een frons.
“Ranae?  Daar heb ik ook ‘producten’ tegen.”  Hij knikte naar Gunnar en deze vertrok met een glimlach, zijn hand alvast rustend op het grote, gekartelde mes aan zijn riem.
“Ga alvast iets drinken Jonas en roep terwijl even mijn klant binnen, hij staat buiten op de gang. Daarna krijg je je betaling.”

De Goliad zijn de onbetwiste meesters van de handel en oprichters van het allereerste handelsgilde nog lang voordat er ook ooit sprake was van een Mannheimse koning. Een gilde is een groep handelaars met op elkaar afgestemde producten die in een strikte hiërarchie samenwerken om zo meer winst te kunnen halen op een grotere schaal. In de begindagen van het oude Golyndische rijk waren deze gilden klein en beperkt tot lokale regio’s maar met vooruitgang zoals wegenbouw en betere schepen kon de groei van een grotere economie tot stand gebracht worden. Dankzij de gilden zijn steden zoals Prinshaven en Winterburcht (nu herdoopt tot Finnsburg) groot geworden. Aan het hoofd van een gilde staat de Gildemeester en hij bepaalt de structuur, handelswijze en doelgebied van het gilde.  De Gildemeesters van de grote Gilden zijn zo invloedrijk en machtig dat ze zelfs de politiek kunnen controleren en edelen op hun tenen kunnen laten lopen.

Het zijn echter niet enkel Goliad die tegenwoordig winst halen uit handelsgilden;  de Ranae draaien ook al eeuwen mee, al zijn allianties meestal tijdelijk.  Een Ranae zijn trouw is steeds aan zijn familie en sommige van deze families concurreren met de gilden rond hetzelfde vraag en aanbod. De Mannheimers hebben het nut van de gilden al snel erkend en sinds de Oorlogen der Eenmaking zijn ze goed op weg om de Goliad bij te benen. De Bhanda Korr zijn leergierig maar op het moment niet veel meer dan nuttig gereedschap voor sluwe handelslui. Van alle volkeren zijn de Khaliërs het minst happig om samen te werken met andere volkeren in welk verbond dan ook maar hun ambachtslui zijn zeker verleid om hun kunsten te delen met de wereld voor de juiste prijs.

Er zijn tientallen, misschien zelfs honderden gilden, verspreid over Heimar. Deze beginnen meestal klein met 2 of 3 samenwerkende handelaars en de meesten overleven hun eerste jaar niet… maar altijd worden er nieuwe opgericht.  De volgende 13 gilden zijn de grootste, oudste en meest succesvolle gilden van het koninkrijk Heimar…

The Old Royal

Het eerste en oudste handelsgilde in Heimar, gesticht tijdens het hoogtepunt van het oud-Golyndische rijk en grootgebracht door de Meiers van de Goliad. Dit voorname en elitaire gilde handelt in alles wat de Adel nodig heeft en levert ook exclusief aan Edele huizen. Hier vindt men geen grondstoffen of ‘gewone’ producten maar enkel het beste van beste: mantels uit zijde van het Verre Oosten, meesterlijke wapens, juwelen die zijn gelijke niet kennen en waar het gilde het meest voor gekend staat: personeel. De beste barden, hoveniers, kunstenaars en herauten van het land. Handelaars van de Old Royal hebben een unieke overeenkomst met deze lieden om zo hun klanten van het nodige talent te voorzien. Ze maken enkel contracten met de besten van de besten en organiseren wedstrijden om de beste artiesten te strikken. Een bard onder contract bij de Old Royal ziet zijn faam en beurs aanzienlijk groeien, zo ook zijn ‘manager’ bij het gilde.
Sinds de overname van Mannheim begint het gilde fors grond te winnen bij deze nieuwe adel en is er een tweede basis in Finnsburg gebouwd.

Thuisbasis: Prinshaven

Het Weversgilde

Een veel voorkomend gilde over geheel Heimar, alles wat met stoffen en kledij te maken heeft kan men bekomen via het Weversgilde. Zij handelen voornamelijk in grondstoffen en ‘gewone’ kwaliteit producten op grote schaal. Daar hun afzet markt groot is, heeft het gilde een aanzienlijke macht ondanks zijn banale producten.

Thuisbasis: Prinshaven

Het Zilveren Aambeeld

Een klein maar exclusief broederschap van priester-smeden die Thallatan aanhangen.
Deze religieuze ambachtslieden streven naar de creatie van een unieke stukken in de kunst van het smeden, zij het wapens, pantsers of innovatie experimenten opgelegd door de één van de universiteiten. Vooral de universiteit van Risbor houdt nauwe contacten aan en is de grootste klant. Een lid van Het Zilveren Aambeeld is altijd een expert om zijn vakgebied en zal een ambachtelijke uitdaging nooit uit de weg gaan. In de Seaforge koestert het Zilveren Aambeeld het geheim van Thallantanium, een metaal dat enkel hier gesmeed kan worden en de zegen van de smidgod draagt.

Thuisbasis: Seaforge

De Staalgravers

Vroeger was het Stalen Gilde één der grootste en invloedrijkste van het gehele land, de ‘staalgravers’ waren eigenaars van de ertsrijke IJzerheuvels aan de grens met Midmark en Ulstein. Nu zijn de mijnen zo goed als uitgeput en de eens rijkelijk geklede handelaars zien er meer uit als de ontginners die ze ooit met honderden in dienst hadden. Het gilde komt meer en meer in een slecht daglicht te staan, de concurrentie van Jondal is bikkelhard en overlopers zijn niet ongekend. Fraude ook niet, als menig klant tussen zijn lading erts geverfde stenen vindt.
Toch zijn er lieden die het verleden van de IJzerheuvels eren en met kennis en ervaring van generatie tot generatie overgedragen verbeten handelen.

Thuisbasis: Ijzerheuvels

Het Bloed van Jondal

Onder patronage van Huis Stalhard zijn de mijnen van de provincie Jondal verenigd onder een handelsgilde, één der eerste gesticht door Mannheimers. Met de afbouw van ertsen uit de IJzerheuvels is de streek Nachtgrauw en andere in oostelijk Jondal belangrijk geworden voor het aanbod van het hele land. Alle soorten ertsen kan men vinden en het gilde handelt tevens ook als eerst in de veel omstreden Kanalisatiekristallen, ook Sarovarium genoemd, gewonnen uit het Kristalmeer.

Thuisbasis: Vitthamer

De Cambriaanse Liga

De Liga is het voornaamste gilde van de Westerlanden en behoudt exclusieve rechten op diens eilanden, andere gilden kunnen niet rond het ‘embargo’ hierop en moeten via de Liga handelen om vaste voet op één van de eilanden te krijgen. Hoe ze dat doen? De Liga controleert zowat elk schip dat vaart op de Westerlanden, zij die hun eisen negeren en zelf varen worden het doelwit van piraten vreemd genoeg. Geruchten doen de ronde dat de Liga contacten heeft met de beruchte Dwergen en zelfs onder de toonbank handelt in goederen van Dwergenmakelij.

Thuisbasis: Cambria

De Marter

De algemene noemer voor dit schaduwrijke gezelschap. Ze gebruiken een aanzienlijke hoeveelheid aan andere namen als dekmantel: De Scharrelaars, De Kremers van Prinshaven, De Verenigde Beurzen, etc… Hun voornaamste product: misdaad. Deze handelaars zijn maar al te goed bekend van de keerzijde van de maatschappij en handelen in louche zaken. Gestolen producten, geroofde grondstoffen, niets te vies maar hun contacten zijn juist hun ‘handelsmerk’. De Marter weet precies welke man of vrouw geschikt is voor een ‘klusje’. Zij pakken enkel een percentje op de diensten van deze getalenteerde lieden en zorgen ervoor dat alle informatie juist terecht komt. De Marter heeft voornamelijk concurrentie van verschillende Ranae clans die dezelfde modus operandi hanteren maar slechter georganiseerd zijn.

Thuisbasis: Prinshaven

De Toorts van Hymir

Een omstreden, nieuw gilde dat snel naam maakt in Heimar. Gesponsord door Huis Korda is dit gilde de grootste leverancier van wapens en oorlogsmaterieel aan het worden in het land. Elke Edele of generaal die slag wilt leveren moet al overwegen om de Toorts aan te spreken in de hoop dat zijn vijand dat nog niet gedaan heeft. De Toorts heeft ook uitstekende contracten met verschillende huurlingengilden in Midmark en Ardal die ze tevens aanbieden tegen scherpe prijzen. De Sibbe is onlangs in conflict gegaan met de Toorts, zij vinden dat de naam Hymir niet verbonden moet worden aan een organisatie dat voor macht en winst streeft.
De Toorts en de Cambriaanse Liga zijn hevige concurrenten en kleine zeeslagen hebben al plaats gevonden in de wateren rond Skaill.

Thuisbasis: Prinshaven

De Negen Stenen

Oorspronkelijk gevestigd in Prinshaven maar na herhaaldelijke ‘conflicten’ met De Marter en de onfortuinlijke dood van de Gildemeester zijn de Negen Stenen verhuisd naar Finnsburg en staat het aldaar meer bekend als ‘den Diamant’. De Negen Stenen handelen voornamelijk in edele ertsen en gedolven ruwe mineralen, zij hebben een groot aantal edelsmeden in dienst die gekend staan over het gehele land. De Negen Stenen hebben uitstekende contacten met de Old Royal en verschillende grote en kleine mijnbouw gilden. Het bezit zelf enkele mijnen in Jondal tot groot ongenoegen van het Bloed.

Thuisbasis: Finnsburg

De Urrd

Een onderneming van enkele vooruitstrevende Khaliërs die samen een gilde stichten met als voornaamste producten alles wat men uit Arduyn woud kan halen. Huiden, hout, vlees, bessen, pijlen en leer, de Urdd is uitsluitend Khalisch gilde dat inziet dat isolatie niet de oplossing is maar probeert zijn plaats te verdienen op de markt van Heimar en daar goed in slaagt. De nieuwsgierigheid naar Khalische producten is groot, vooral in het Westen en de Urdd probeert de beste Khalische ambachtslieden te verzamelen onder zijn banier.

Thuisbasis: Woud van Arduyn

De Verenigde Chirurgijnen Compagnie

Afgekort de VCC, gesticht door een Priester tijdens de oorlogen van éénmaking, de Compagnie heeft als voornaamste doel om alle grondstoffen en middelen te verzamelen wat voor heling en herbalisme gebruikt kan worden en is huidig de voornaamste leverancier en handelspartner van alle gasthuizen. Allerlei soorten handelaars kan men terug vinden met als rode draad dat zijn het menselijk leed willen verzachten, Ahlénnia is daarom een belangrijke inspiratie bron en fungeert als patroonheilige van het Gilde wat vele Khaliërs en vrouwen van alle volkeren aantrekt. De Compagnie onderhoudt goede contacten met de Universiteit van Finnsburg om nieuwe methoden en geneesmiddelen te financieren.

Thuisbasis: Finnsburg

De Brouwersgilde

Het meest geliefde gilde van allen, de Brouwers zijn verenigd in de zoektocht naar de ultieme drank. In plaats van samen te werken, is er bikkelharde concurrentie tussen de verschillende gildeleden om hun producten aan de man te brengen. Het gilde als overkoepelend geheel houdt gewoon de administratie bij, catalogiseert alle nieuwe, gebrouwen dranken en organiseert de zéér populaire brouwersfeesten waar de drank rijkelijk vloeit.
Aangesloten brouwers kunnen aan zeer voordelige prijzen de nodige grondstoffen aankopen voor hun drank.

Thuisbasis: Elmshoorn

Consortio Stradarani

Zeer recent opgestart in de zuidelijke stad Stradaran met toestemming en charter van Huis Myrlund. De Consortio zorgt voor veel onrust in de rest van Heimar en heeft al een koninklijk onderzoek aan zijn laars hangen. De voornaamste reden: het Gilde is van Orestis oorsprong en handelt in goederen afkomst uit het zuidelijk gelegen keizerrijk. Exotische grondstoffen, vreemdsoortige wapens en zelfs getrainde slaven kan men kopen tegen de juiste prijs. De Consortio heeft al voor een ware rage gezorgd bij de jongere Adel in Sunneland, een gegeven waar gevestigde gilden zoals de Old Royal niet mee kunnen lachen.

Thuisbasis: Stradaran

uw scribent

Gepubliceerd 2 jaar geleden