Klassen

Krijger                                                                      

Krijgers komen overal voor in Heimar en dit is niet gewijzigd sinds het land verenigd is en de grote oorlogen voorbij zijn. De strijd tegen de trollen houdt aan en aan de oostelijke en zuidelijke grenzen van het rijk zijn er zeker voldoende spanningen. De dappere, maar chaotische, Mannheim krijgers staan in schril contrast met het gedisciplineerde voetvolk van Golyndische afkomst; die weliswaar slechts strijden naargelang hun beloning. Doorgaans zijn hun kruisboogschutters de best betaalde manschappen op het slagveld.

De woeste Bhanda Korr zijn geboren voor de strijd en meten zich met alle vijanden die ze kunnen vinden, ook al primitief zijn hun tactieken wel efficiënt.

krijger

Handelaar

Rad van tong en snel van geest, men vindt handelaars over geheel Heimar – van het kleinste dorp tot de hoofdstad zelf, waar het wemelt van kramers en handelsgilden. Sommige koopwaar komt zelfs van verre exotische werelddelen. Handelaars zijn ook ambachtslieden zonder gelijken die alles kunnen vervaardigen met de juiste materialen; van pantsers of zwaarden smeden tot hoeden maken.

handelaar

De handelaar is niet alleen de maker van al deze goederen en essentiële avonturiers benodigdheden maar kan deze ook verhandelen in de economie van Heimar via zijn diverse contacten. Zodoende kan hij werkelijk aan alles geraken voor de juiste prijs. Handelaars kan men bij alle volkeren van Heimar vinden, hoewel de Goliad van deze klasse een ware kunst hebben gemaakt.

Geleerde

Iemand die zijn verstand en intellect als voornaamste troef ziet. Kennis is de voornaamste schat én wapen van een geleerde. Deze lieden gebruiken hun hogere intelligentie ten diensten van de gemeenschap zij het als kruidige kwakzalver, rondtrekkende chirurgijn of uitzonderlijke wetenschapper.

Als heler ben je een constant gevecht verwikkeld met de gevaarlijkste vijand van allemaal: de dood. Ze reizen mee in het gezelschap van een edele of ander voornaam persoon of achtervolgen de strijdwagens op zoek naar het volgende slagveld waar men hopelijk, al is het maar één, leven kan redden. Gewapend met een arsenaal aan helingvaardigheden en onverschrokken moed moet de heler niet alleen zichzelf, maar ook zijn metgezellen in leven zien te houden.

geleerde

Als wetenschapper ben je opgeleid in één van de resterende universiteiten die nog overblijven na de Oorlogen van éénmaking. De universiteiten werden bekostigd door de Golyndische adel en werden al snel onschatbare parels van kennis met bibliotheken gevuld met unieke werken. Na hun studie aan de universiteit trekken studenten vaak de wijde wereld in om verloren kennis terug te vinden of te experimenteren in alle vrijheid. Vaak zullen geleerden ook een mecenas zoeken bij de Mannheimse of Golyndische adel. Onderzoek kost geld en tijd en de universiteiten hebben hier doorgaans geen fondsen meer voor.

Vagebond

Een algemene noemer voor de meerderheid van verschillende ‘beroepen’ in de maatschappij van Heimar. Allen hebben ze de roep van het avontuur beantwoord en vindt men ze doorheen het ganse land. Huurlingen, charlatans, verkenners, herauten, gauwdieven, woudgidsen, barden, spionnen, Skald en meer kan men onder de rangen van de Vagebond rekenen.

Zij bieden hun verscheidenheid aan talenten aan waar het hun uitkomt, voor geld of goede en slechte bedoelingen. Ze blijven nooit lang op één plaats en reizen waar de zon hen brengt, op zoek naar een kick, een goed verhaal of een gevulde beurs. Sommigen onder hen beschikken over artistiek talent die de menselijke ziel beroert, kunstenaars betaald door een edelman, barden die de strijdlust van kameraden aanwakkeren of meesters van het geschreven woord.

vagebond

Andere avonturiers zijn ervaren vechters die hun moorddadig talent aan de hoogste bieder verkopen, deze huurlingen dienen als extra troepen in een krijgsmacht, verkenners in de diepe wouden of hebben meer sinistere vaardigheden die het daglicht schuwen. Het pad van de misdaad ligt verrassend dichtbij en velen kunnen de verleiding niet weerstaan om de wet te breken. Als Vagebond kun je werkelijk alle kanten op.

Ontwaakte

Sinds oudsher bestaan er mensen die volgens sommigen onder een speciaal gesternte geboren zijn, volgens anderen een vloek dragen of simpelweg een gave bezitten: de kracht van magie. Hierdoor zijn deze lieden tot uitzonderlijke dingen in staat, maar het hoe en waarom is voor velen in Heimar een groot mysterie, een subject van onderzoek of van wantrouwen.

Het leren beheersen en kanaliseren van deze magie vraagt om discipline en bevatting. Indien men deze krachten niet kan beheersen zijn de gevolgen niet altijd te overzien. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat ‘ontwaakten’ niet altijd graag gezien zijn. Vooral de Sibbe van de Alfar is enorm wantrouwig en zij schuwen er niet van weg om deze onbetrouwbare ‘heksen’ weg te ruimen.

magier

Een speciale ‘tak’ van deze lieden kan via vreemde occulte rituelen contact leggen met de gestorvenen. Genaamd Spiritist is dit ‘beroep’ lichtjes aanvaard in de maatschappij als link tussen overleden familie of vrienden.

Hun unieke vaardigheden worden in wanhoop afgesmeekt als men denkt dat ergens geesten actief zijn maar ook om advies te vragen aan de voorouders. Het oproepen van de doden is zelden zonder gevaar en men weet niet altijd wat de juiste prijs is om de wereld van de doden te benaderen, laat staan te betreden.

Weer anderen verdwijnen vanaf pubertijd in de wildernis en worden slechts af en toe verwilderd waargenomen door woudlopers. Deze Druïden beschikken over natuurkrachten, kunnen met dieren praten en beschermen de ongerepte plaatsen van het land.

Edelman/vrouw

Sinds het begin der tijd zijn er altijd leiders geweest, de besten en sterksten onder ons waar de rest naar opkijkt voor leiderschap. De Adel in Heimar komt allemaal steevast van grote veroveraars, hoofdmannen of generaals.

OmenIV-03

Mannheim heerst nu al meer dan 200 jaar in Heimar en de Mannheimse Huizen hebben de adellijke structuur van het Golyndisch rijk overgenomen. Een rigide feodaal systeem houdt alle adel op hun plaats met de koning aan het hoofd. Het rijk is onderverdeeld in 9 provincies, elk geregeerd door een Groothertog. Deze provincies zijn onderverdeeld in kleinere domeinen, elk geregeerd door lagere adel van Markies tot Baron.

Een edelman wordt geacht zijn domein te kunnen leiden en beschermen. Het gros van de adel bestaan uit Noormannen maar na de Oorlogen van Eenmaking zijn sommige Golyndische edelen erin geslaagd een titel te bemachtigen in het nieuwe Heimar.

Priester

Priester zijn is een roeping. De goden hebben je uitgekozen om hun woord te verspreiden en je volk te beschermen. Een jonge priester, als het duidelijk wordt dat hij inderdaad uitgekozen is door één van de goden van de Alfar, zal onder de hoede van de kerk worden genomen en wordt dan een ‘ingewijde’. Priesters die door een andere god worden uitgekozen zoeken doorgaans zelf hun pad wat zeer gevaarlijk is; een ketter is niets beter dan een heks in Heimar, en beiden belandden vaak op de brandstapel. Als een jonge priester er klaar voor is, wordt hij predikant en trekt hij de wijde wereld in om het woord van zijn godheid te verkondigen. Hij wordt getatoeëerd met het symbool van een drietand, het heilige teken van de Alfar, en wordt verwacht de herder te zijn die de zielen over het wankele pad der Goden gidst.

priester

Priesters van de Alfar goden bewandelen verschillende paden in de kerkstructuur, waarvan de paden van de bescherming, de aalmoezenier en het heilige woord veruit de meest bekende zijn. Ketterse priester die, doorgaans maar zeker niet allemaal, tot de Ranae en Bhanda Korr behoren kunnen niet rekenen op structuur en begeleiding en vullen hun geloof vaak op een geheel eigen wijze in, volledig in het geheim uiteraard.