De Handelsgilden

The Old Royal

zegel old royal

Het eerste en oudste handelsgilde in Heimar, gesticht tijdens het hoogtepunt van het oud-Golyndische rijk en grootgebracht door de Meiers van de Goliad. Dit voorname en elitaire gilde handelt in alles wat de Adel nodig heeft en levert ook exclusief aan Edele huizen. Hier vindt men geen grondstoffen of ‘gewone’ producten maar enkel het beste van beste: mantels uit zijde van het Verre Oosten, meesterlijke wapens, juwelen die zijn gelijke niet kennen en waar het gilde het meest voor gekend staat: personeel. De beste barden, hoveniers, kunstenaars en herauten van het land. Handelaars van de Old Royal hebben een unieke overeenkomst met deze lieden om zo hun klanten van het nodige talent te voorzien. Ze maken enkel contracten met de besten van de besten en organiseren wedstrijden om de beste artiesten te strikken. Een bard onder contract bij de Old Royal ziet zijn faam en beurs aanzienlijk groeien, zo ook zijn ‘manager’ bij het gilde.
Sinds de overname van Mannheim begint het gilde fors grond te winnen bij deze nieuwe adel en is er een tweede basis in Finnsburg gebouwd.

Thuisbasis: Prinshaven

Het Weversgilde

zegel wevers

Een veel voorkomend gilde over geheel Heimar, alles wat met stoffen en kledij te maken heeft kan men bekomen via het Weversgilde. Zij handelen voornamelijk in grondstoffen en ‘gewone’ kwaliteit producten op grote schaal. Daar hun afzet markt groot is, heeft het gilde een aanzienlijke macht ondanks zijn banale producten.

Thuisbasis: Prinshaven

Het Zilveren Aambeeld

zegel aambeeld

Een klein maar exclusief broederschap van priester-smeden die Thallatan aanhangen.
Deze religieuze ambachtslieden streven naar de creatie van een unieke stukken in de kunst van het smeden, zij het wapens, pantsers of innovatie experimenten opgelegd door de één van de universiteiten. Vooral de universiteit van Risbor houdt nauwe contacten aan en is de grootste klant. Een lid van Het Zilveren Aambeeld is altijd een expert om zijn vakgebied en zal een ambachtelijke uitdaging nooit uit de weg gaan. In de Seaforge koestert het Zilveren Aambeeld het geheim van Thallantanium, een metaal dat enkel hier gesmeed kan worden en de zegen van de smidgod draagt.

Thuisbasis: Seaforge

De Staalgravers

zegel staalgravers

Vroeger was het Stalen Gilde één der grootste en invloedrijkste van het gehele land, de ‘staalgravers’ waren eigenaars van de ertsrijke IJzerheuvels aan de grens met Midmark en Ulstein. Nu zijn de mijnen zo goed als uitgeput en de eens rijkelijk geklede handelaars zien er meer uit als de ontginners die ze ooit met honderden in dienst hadden. Het gilde komt meer en meer in een slecht daglicht te staan, de concurrentie van Jondal is bikkelhard en overlopers zijn niet ongekend. Fraude ook niet, als menig klant tussen zijn lading erts geverfde stenen vindt.
Toch zijn er lieden die het verleden van de IJzerheuvels eren en met kennis en ervaring van generatie tot generatie overgedragen verbeten handelen.

Thuisbasis: Ijzerheuvels

Het Bloed van Jondal

zegel jondal

Onder patronage van Huis Stalhard zijn de mijnen van de provincie Jondal verenigd onder een handelsgilde, één der eerste gesticht door Mannheimers. Met de afbouw van ertsen uit de IJzerheuvels is de streek Nachtgrauw en andere in oostelijk Jondal belangrijk geworden voor het aanbod van het hele land. Alle soorten ertsen kan men vinden en het gilde handelt tevens ook als eerst in de veel omstreden Kanalisatiekristallen, ook Sarovarium genoemd, gewonnen uit het Kristalmeer.

Thuisbasis: Vitthamer

De Cambriaanse Liga

zegel liga

De Liga is het voornaamste gilde van de Westerlanden en behoudt exclusieve rechten op diens eilanden, andere gilden kunnen niet rond het ‘embargo’ hierop en moeten via de Liga handelen om vaste voet op één van de eilanden te krijgen. Hoe ze dat doen? De Liga controleert zowat elk schip dat vaart op de Westerlanden, zij die hun eisen negeren en zelf varen worden het doelwit van piraten vreemd genoeg. Geruchten doen de ronde dat de Liga contacten heeft met de beruchte Dwergen en zelfs onder de toonbank handelt  in goederen van Dwergenmakelij.

Thuisbasis: Cambria

De Marter

zegel marter

De algemene noemer voor dit schaduwrijke gezelschap. Ze gebruiken een aanzienlijke hoeveelheid aan andere namen als dekmantel: De Scharrelaars, De Kremers van Prinshaven, De Verenigde Beurzen, etc… Hun voornaamste product: misdaad. Deze handelaars zijn maar al te goed bekend van de keerzijde van de maatschappij en handelen in louche zaken. Gestolen producten, geroofde grondstoffen, niets te vies maar hun contacten zijn juist hun ‘handelsmerk’. De Marter weet precies welke man of vrouw geschikt is voor een ‘klusje’. Zij pakken enkel een percentje op de diensten van deze getalenteerde lieden en zorgen ervoor dat alle informatie juist terecht komt. De Marter heeft voornamelijk concurrentie van verschillende Ranae clans die dezelfde modus operandi hanteren maar slechter georganiseerd zijn.

Thuisbasis: Prinshaven

De Toorts van Hymir

zegel Hymir

Een omstreden, nieuw gilde dat snel naam maakt in Heimar. Gesponsord door Huis Korda is dit gilde de grootste leverancier van wapens en oorlogsmaterieel aan het worden in het land. Elke Edele of generaal die slag wilt leveren moet al overwegen om de Toorts aan te spreken in de hoop dat zijn vijand dat nog niet gedaan heeft. De Toorts heeft ook uitstekende contracten met verschillende huurlingengilden in Midmark en Ardal die ze tevens aanbieden tegen scherpe prijzen. De Sibbe is onlangs in conflict gegaan met de Toorts, zij vinden dat de naam Hymir niet verbonden moet worden aan een organisatie dat voor macht en winst streeft.
De Toorts en de Cambriaanse Liga zijn hevige concurrenten en kleine zeeslagen hebben al plaats gevonden in de wateren rond Skaill.

Thuisbasis: Prinshaven

De Negen Stenen

zegel 9stenen

Oorspronkelijk gevestigd in Prinshaven maar na herhaaldelijke ‘conflicten’ met De Marter en de onfortuinlijke dood van de Gildemeester zijn de Negen Stenen verhuisd naar Finnsburg en staat het aldaar meer bekend als ‘den Diamant’. De Negen Stenen handelen voornamelijk in edele ertsen en gedolven ruwe mineralen, zij hebben een groot aantal edelsmeden in dienst die gekend staan over het gehele land. De Negen Stenen hebben uitstekende contacten met de Old Royal en verschillende grote en kleine mijnbouw gilden. Het bezit zelf enkele mijnen in Jondal tot groot ongenoegen van het Bloed.

Thuisbasis: Finnsburg

De Urdd

zegel Urd

Een onderneming van enkele vooruitstrevende Khaliërs die samen een gilde stichten met als voornaamste producten alles wat men uit Arduyn woud kan halen. Huiden, hout, vlees, bessen, pijlen en leer, de Urdd is uitsluitend Khalisch gilde dat inziet dat isolatie niet de oplossing is maar probeert zijn plaats te verdienen op de markt van Heimar en daar goed in slaagt. De nieuwsgierigheid naar Khalische producten is groot, vooral in het Westen en de Urdd probeert de beste Khalische ambachtslieden te verzamelen onder zijn banier.

Thuisbasis: Woud van Arduyn

De Verenigde Chirurgijnen Compagnie

zegel chirurgijnen

Afgekort de VCC, gesticht door een Priester tijdens de oorlogen van éénmaking, de Compagnie heeft als voornaamste doel om alle grondstoffen en middelen te verzamelen wat voor heling en herbalisme gebruikt kan worden en is huidig de voornaamste leverancier en handelspartner van alle gasthuizen. Allerlei soorten handelaars kan men terug vinden met als rode draad dat zijn het menselijk leed willen verzachten, Ahlénnia is daarom een belangrijke inspiratie bron en fungeert als patroonheilige van het Gilde wat vele Khaliërs en vrouwen van alle volkeren aantrekt. De Compagnie onderhoudt goede contacten met de Universiteit van Finnsburg om nieuwe methoden en geneesmiddelen te financieren.

Thuisbasis: Finnsburg

Het Brouwersgilde

zegel brouwers

Het meest geliefde gilde van allen, de Brouwers zijn verenigd in de zoektocht naar de ultieme drank. In plaats van samen te werken, is er bikkelharde concurrentie tussen de verschillende gildeleden om hun producten aan de man te brengen. Het gilde als overkoepelend geheel houdt gewoon de administratie bij, catalogiseert alle nieuwe, gebrouwen dranken en organiseert de zéér populaire brouwersfeesten waar de drank rijkelijk vloeit.
Aangesloten brouwers kunnen aan zeer voordelige prijzen de nodige grondstoffen aankopen voor hun drank.

Thuisbasis: Elmshoorn

Consortio Stradarani

zegel consortio

Zeer recent opgestart in de zuidelijke stad Stradaran met toestemming en charter van Huis Myrlund. De Consortio zorgt voor veel onrust in de rest van Heimar en heeft al een koninklijk onderzoek aan zijn laars hangen. De voornaamste reden: het Gilde is van Orestis oorsprong en handelt in goederen afkomst uit het zuidelijk gelegen keizerrijk. Exotische grondstoffen, vreemdsoortige wapens en zelfs getrainde slaven kan men kopen tegen de juiste prijs. De Consortio heeft al voor een ware rage gezorgd bij de jongere Adel in Sunneland, een gegeven waar gevestigde gilden zoals de Old Royal niet mee kunnen lachen.

Thuisbasis: Stradaran