De Hoge Huizen

Huis Drakhan

HuisDrakhan

Leuze: ‘We Ascend All’

Wapenschild: Gouden arend op een wit veld

Provincie: Ardal

Kasteel: Het Witfort

Groothertog: Kroonprins Ranulf Olafson

Zoals de meeste Hoge Adel stamt Huis Drakhan af van de legendarische Helter uit de oude Mannheimse sagen. De tweeling Asbjorn en Ashilda vochten zij aan zij met Koning Brenn en werden bij zijn meest loyale  onderdanen gerekend. De legende verhaalt dat Ashilda een schone schildmaagd was met een vurig temperament terwijl haar broer de meer waakzame en sluwe van de twee was. Beiden waren, zoals de meeste Helter, gezegend door Hymir; ze hadden namelijk de gave om zichzelf in een arend te transformeren. Deze arend leeft dan ook voort in het wapenschild van Huis Drakhan.

Huis Drakhan begon haar klim naar de top als een kleiner Huis onder de hoede van Huis Narvik. Dankzij tactisch inzicht en ongelooflijke moed behaalden zij overwinning na overwinning tegen Khalische troepen en heidense Bhanda Korr. Aan het einde van het bewind van de Mannheimse koningen van Huis Myrlund zagen zij hun kans en deden ze een greep naar de troon. Met hulp van hun bondgenoten bestijgen zij de troon in 1223 AB en starten zij hun veroveringscampagne van de gehele Westelijke Vallei.

Nu is Huis Drakhan het koninklijk Huis van Heimar. Zij hebben de meeste macht, invloed en bondgenoten. Ze worden omschreven als dapper, wijs en progressief en zijn zo zeer geliefd bij de bevolking. Hun macht en succes zorgt weliswaar voor veel rivaliteit en jaloezie bij de andere Hoge Adel, en vele Goliad en Khaliërs zijn de gruwel der oorlog nog lang niet vergeten. De onverwachte dood van Koning Olaf was een zware klap, maar dankzij het snelle optreden van Koningin Sigdrifa werd zijn oudste zoon vrijwel onmiddellijk op de troon geplaatst. Het volk juichte de nieuwe Koning Siegfried toe bij zijn intrede in Finnsburg. Zoals de traditie voorschrijft, werd de troonopvolger benoemd tot Groothertog van Ardal. Momenteel is dit de jongere broer van de Koning.

Huis Korda

HuisKorda

Leuze: ‘All will burn before us’

Wapenschild:  Rode vlam op een zwart veld

Provincie: Midmark

Kasteel:  Koningsdiep

Groothertog: Hallfred Vedorson

De Helter Kordan, de stichter van Huis Korda, werd de Onverwoestbare genoemd; een woeste krijger die niet kon gedeerd worden door vuur. Hij hanteerde dit dan ook als zijn voornaamste wapen. Overal waar hij kwam veranderden dorpen in een vuurzee en werden zijn vijanden levend verbrand. Hij werd zo onvoorspelbaar en gevaarlijk dat Koning Brenn en enkele andere Helter besloten Kordan voor eeuwig op te sluiten in een berg. Lieden die het zuidelijk deel van het Athariaans gebergte hebben bezocht zweren dat daar een berg vuur spuwt.

Doorheen de geschiedenis is Huis Korda de grootste rivaal van de kroon. Al meerdere keren hebben zij gepoogd om de troon te winnen, maar telkens hebben zij gefaald. Gewapend met gladde tongen en ontelbare spionnen deinst geen enkel lid van Huis Korda er voor terug om vuil spel te spelen. Door hun genadeloze reputatie verwerven zij echter nooit veel langdurige bondgenoten.

Ondanks hun grimmige reputatie staat Huis Korda politiek en militair sterk. Prinshaven is de grootste stad in Heimar en een belangrijke haven. Het oprichten van de Toorts van Hymir, een gilde dat handelt in oorlogsgerei, geeft Huis Korda een slagkracht waar de andere Huizen nerveus van worden. Zeer recent heeft Markies Hallfred Vedorson, de voormalige lijfwacht van wijlen Koning Olaf, de vorige Groothertog opgevolgd nadat deze op oude leeftijd was gestorven. De moeizame opvolging heeft voor een ware burgeroorlog geleid in Midmark die nog steeds zijn sporen nalaat.

Huis Narvik

HuisNarvik

Leuze: ‘We Guard The North’

Wapenschild: Grijs hert op een rood veld

Provincie: Grimland

Kasteel: Krijgshal van Holm

Groothertog: Torstein Sigurdson

Huis Narvik stamt af van de Helter genaamd Guddor de Wijze. Hij was de oudste onder de Helter, maar werd aanzien als de Stem van Hymir. Deze titel wordt soms vandaag nog gebruikt door de Hogepriester van de Alfar. Hij wordt dan ook aanzien als de eerste Hogepriester. Guddor had een stem als een orkaan en beklom de hoogste bergtoppen om dichter bij Hymir te geraken. Vandaar preekte hij de vernietiging van zijn vijanden en stormen raasden over het land om de tegenstanders van Brenn en zijn Helter neer te bliksemen.

Huis Narvik heeft zich steeds opgeworpen als de hoeders van de Mannheimse tradities en waarden. Dit Huis is enorm traditioneel, voornamelijk als het over de aanbidding van Hymir gaat. Het is dan ook geen wonder dat ze het hert als wapenschild hebben gekozen. Ze staan gekant tegen de huidige vooruitgang van Heimar, vooral als andere volkeren hiermee betrokken zijn. Huis Narvik beschouwt alles en iedereen die geen Mannheimer is als minderwaardig gespuis. Zij waren initieel gekant tegen de Oorlogen van Eenmaking, maar hebben op het laatste moment trouw gezworen aan Huis Drakhan tot grote spijt van de Goliad die snel daarna werden overmeesterd.

Ook al is Huis Narvik de meest trouwe en onbuigzame bondgenoot van de kroon, recente ontwikkelingen hebben een deuk in de alliantie geslagen. Huis Drakhan streeft naar vooruitgang en neemt dan ook veel advies aan van andere volkeren. De toelating van de woudgodin Ahlénnia bij de Alfar en het benoemen van Huis Rickhard tot Hoge Adel waren twee daden die bijna tot een burgeroorlog hebben geleid. Spanningen lopen nog steeds op, vooral als leden van Huis Narvik weg reizen uit hun noordelijke provincie. De huidige Groothertog Torstein is, weinig verrassend, praktisch ongekend buiten zijn eigen provincie.

Huis Stalhardt

HuisStalhardt

Leuze: ‘Our Blood Is Iron’

Wapenschild:  Zilveren vuist op een geel veld

Provincie: Jondal

Kasteel: Vitthamer

Groothertog: Ragvald Bergthorson

Huis Stalhardt stamt af van Havard de Reus, een Helter die trollen bevocht met zijn blote vuisten, zwom en sliep in manplaat en kop en schouders boven de andere Helter uittorende. Hij was zo sterk als twintig krijgers, maar met dezelfde verhouding hoogmoed. Dankzij zijn koppigheid kwam hij vaak in conflict met Koning Brenn. Havard de Reus stierf tegen Bhanda Korr toen hij het bevel van Koning Brenn tot terugtrekken negeerde en volledig overrompeld werd.

Huis Stalhardt regeert over de kleine provincie Jondal, rijk aan industrie en mijnbouw. Net als Huis Rickhard probeert Huis Stalhardt zich met handel en goederen op te werken en hun positie te verstevigen maar het grauwe Jondal is veel anders dan het warme Halden. Veel geld moet immers gespendeerd worden in het in toom houden van trollen, Khaliërs en wilde Bhanda Korr. Met een Koningin in hun rangen staat Huis Stalhardt politiek gezien sterker dan ooit.

De benoeming van de nieuwe Landschout heeft de spanningen tussen Huis Stalhardt en Huis Fenrissian hoog doen oplopen. Groothertog Ragvald hoopte namelijk op die positie als de oom van de nieuwe koning maar de eer ging naar Groothertog Gotz van Huis Fenrissian, de leermeester van Koning Siegfried. Het beruchte kanalisatiekristal, door geleerden sarovarium genoemd, wordt voornamelijk geoogst bij het Kristalmeer en krijgt meer en meer belangstelling. Sommige leden van Huis Stalhardt opperen al om hierop exclusieve rechten te verwerven.

Huis Fenrissian

HuisFenrissian

Leuze: ‘Fear The Howl’

Wapenschild:  Zwarte wolf op een blauw veld

Provincie: Austland

Kasteel: Hymane

Groothertog: Gotz Markvjardson

Huis Fenrissian stamt af van Norulf de Berserker. Deze Helter was kundig met vele wapens en blindelings trouw aan Koning Brenn. Volgens een populaire legende was Norulf een vondeling die door de moeder van Brenn werd opgevoed als één van haar eigen kinderen. Norulf ging als man ten strijde samen met twee grote wolven die hij als pup had grootgebracht. Hij werd gedood door dezelfde heks die Koning Brenn heeft gedood, met hetzelfde gif aan haar klauwen, maar niet nadat zij aan stukken werd gescheurd door Norulf en zijn wolven.

Huis Fenrissian ziet zichzelf als het ideaalbeeld van Mannheim; onbevreesd, sterk, moedig en meesters van het slagveld. Hun dorst naar strijd is ongeëvenaard en ze beschouwen dan ook elke uitdaging als een test van moed en kunde. Een strijdmacht aangevoerd door iemand van Huis Fenrissian wordt gevreesd, maar krijgt ook respect van de vijand. Austland, het domein van Huis Fenrissian, is de provincie waar tot vandaag de dag het meest wordt gevochten. Trollen, Bhanda Korr, Khaliërs…alles vecht er tegen iedereen en Huis Fenrissian zou niets liever willen.

De aanstelling van Groothertog Gotz tot Landschout was een gewaagde zet van de jonge koning dat voor een grote toename van politieke macht voor Huis Fenrissian zorgde. Met, in theorie, alle legers van Heimar onder zijn bevel zou Groothertog Gotz duizelig kunnen worden van de mogelijkheden. Toch beteugelt hij zijn krijgers geduldig en wacht hij het juiste moment af.

Huis Rickhard

HuisRickhard

Leuze: ‘No Price Too High’

Wapenschild:  Witte hoorn op een groen veld

Provincie: Halden

Kasteel:  Rosenkulle

Groothertogin: Ysoldis Hjarandotter

In tegenstelling tot de meeste Huizen van Hoge Adel stamt Huis Rickhard niet af van één van de Helter, maar van een eenvoudige handelares die tot de adelstand werd verheven in 1401 AB door Koning Styrbjorn van Huis Drakhan. Herja Erlingdotter, zoals deze handelares heette, besloot haar Huis te vernoemen naar Rickhard, haar voorouder die de eerste Drakhan koningen al steunde met goederen en muntstukken.  Al eeuwen heeft deze handelsfamilie de Koningen gesteund in hun campagne voor eenmaking en uiteindelijk werd het geslacht beloond met een graafschap in Halden.  Huis Rickhard kon het uitstekend vinden bij de industriële Goliad, beter dan Huis Varheim, de toenmalige heersers van Halden.  In de slag rond Karnok zijn de meeste leden van Huis Varheim gesneuveld en was er niemand om de titel op te eisen.  Hun macht en rijkdom zorgde ervoor dat Huis Rickhard het Groothertogschap verwon.  Dit heeft slecht bloed gezet bij vele Hoge Adel aangezien zij niet afstammen van de Helter en dus als onzuiver gezien worden.

Leden van Huis Rickhard zien zichzelf op de eerste plaats als handelaars en dan pas als leiders. Dit is hun kracht in Halden, waar bitter weinig Mannheimers verblijven. Onder het leiderschap van Huis Rickhard is de boerenprovincie Halden open gebloeid tot een handelsmacht. Annahilt is een belangrijke haven geworden en de lokale handelsgilden kennen een ongeziene groei.

Groothertogin Ysoldis Hjarandotter is de op één na machtigste vrouw van het land en zij combineert diplomatie met een sterke hand.  Velen zien haar dan ook als de ideale toekomstige koningin, hoewel het niet geweten is wat de Groothertogin zelf daarvan denkt. Vele Goliad dienen trouw in hun leger verzameld tegen het gevaar van Orestis.  Na het verlies van Karnok zijn de relaties met het zuidelijke keizerrijk op zijn best gespannen.

Huis Myrlund

HuisMyrlund

Leuze: ‘Never Yield’

Wapenschild:  Witte toren op een bruin veld

Provincie: Sunneland

Kasteel:  Paleis van Stradaran

Groothertog: Bolthor Albrikson

De Helter genaamd Morthen is de voorouder van Huis Myrlund. Hij was een jager die nooit zijn doel mistte. Hij kon met één pijl een Jotnar neerleggen en liet dit ook aan iedereen weten. Zijn trots en ijdelheid was immers minstens even beroemd. In de strijd tegen de Bhanda Korr bleef Morthen als laatste staan om Havard de Reus te beschermen, maar zelfs zijn saldo pijlen kon geen redding brengen. Na de strijd liet Koning Brenn voor Morthen de beruchte Witte Toren in Holm bouwen. Er werd gezegd dat hij vandaar alles en iedereen in Holm kon treffen met zijn boog. Huis Myrlund draagt de Witte Toren tot op vandaag als hun wapenschild.

Huis Myrlund was het voormalige koningshuis van Mannheim tot zij door Huis Drakhan van de troon werden gestoten in een machtsstrijd. De oude Myrlund koningen van Mannheim staan nu voornamelijk synoniem met hebzucht, decadentie en wreedheid. Het leek onvermijdelijk dat het moedige krijgershuis Drakhan als favoriet van het volk de macht greep, een feit dat nog altijd dwars zit bij de meeste leden van Huis Myrlund. De kracht en rijkdom van Huis Myrlund was echter nog groot en als afstammelingen van de Helter kregen zij na de Oorlogen van Eenmaking de provincie Sunneland toegewezen, maar slechts nadat Huis Albewin dit domein had afgewezen.

Huis Myrlund staat vandaag in een even slecht daglicht en heeft vele klappen gekregen van het zuidelijke keizerrijk Orestis. Dat ze hun provincie tijdens de oorlog enkel hebben kunnen vrijwaren dankzij het zogenaamde Vrije Burgerleger is een grap in de ogen van de noordelijke adellijke Huizen. Toch lijkt Huis Myrlund snel terug te komen van haar nederlaag en ongekende rijkdommen stromen in hun schatkisten uit anonieme bronnen. De laatste jaren heeft geen enkel lid van Huis Myrlund voet gezet in Finnsburg en de communicatie tussen het hof en Sunneland verloopt uiterst stroef. Geruchten van arena gevechten, heidense culten en een Orestiaans handelsgilde verspreiden zich ongebreideld.

Huis Skarningar

HuisSkarningar

Leuze: ‘Take What Is Yours’

Wapenschild:  Zwarte gekruiste bijlen op een grijs veld.

Provincie: Ulstein

Kasteel:  Traskborg

Groothertog: Godrek Yrjarson

Ooit was Huis Skarningar een onbeduidend geslacht in de schaduw van Huis Fenrissian. Dit zou nog steeds het geval zijn, ware het niet voor de moed van een zekere Starkar Eynarson. Starkar was een aanvoerder aan het einde van de Oorlogen der Eenmaking die een einde maakte aan het laatste Golyndische verzet en eigenhandig, gewapend met twee bijlen, de stad Risbor ten val bracht. Voor zijn moed in de strijd en tactisch succes werd hij verheven tot de Hoge Adel. Hij kreeg het hoederecht over het Golyndische Armorica, dat werd omgedoopt tot Ulstein.

Ulstein is echter een arme en troosteloze provincie en zonder Helterbloed werden leden van Huis Skarningar vaak uitgesloten door de rest van de Adel, met name door Huis Narvik. Huis Skarningar is zonder twijfel het armste hoogadellijke Huis in heel Heimar en ze staan gekend bij de plaatselijke bevolking omwille van hun bescheidenheid en praktische aanpak. Vaak kan men een persoon van dit Huis aan het werk vinden, op het veld van één van hun vazallen of bij het opbouwen van gasthuizen en smederijen.

Zonder echte bondgenoten en omsloten door een immens moeras is de huidige Groothertog Godrek verbitterd en wraakzuchtig, hopende op iets, wat dan ook, dat hem in de geschiedenisboeken doet landen.  De toename van Bhanda Korr aanvallen, zelfs tot aan de muren van Risbor, verergeren zijn politieke positie enkel. Hulp vanuit Austland of Sunneland kan hij niet gauw verwachten.

Huis Harthak

Leuze: ‘Vengeance Shall Be Had’

Wapenschild:  Zwarte ever op een paars veld

Provincie: Karnok (voormalig)

Kasteel:  Vymursteen (voormalig)

Hertog: Saemund Tjodrekson

De Helter genaamd Hallfrid is de stichter van Huis Harthak. Hallfrid deelde zijn avonturen doorgaans met Morthen en staat dan ook gekend als een uitstekende jager. Maar ook al hanteerde hij vaardig een boog, het was zijn vermogen om met dieren te praten en het woud te lezen als een landkaart dat hem onderscheidde van de andere Helter. Hij alleen durfde zich dwars door het Beenderwoud wagen. Dit maakte hem één van de eerste Mannheimers die op goede voet stond bij de Khaliërs. Hallfrid vond zijn gelijke in de zwarte ever die Ordjun werd genoemd. Na een jacht die dagen duurde werd Hallfrid door Ordjun gespietst. Om hun befaamde tegenstander te eren draagt Huis Harthak nog steeds Ordjun de ever op hun wapenschild.

Huis Harthak was in het verleden een kleiner Huis zonder grote ambities. Ze stonden bekend als moedige, maar toch berekende krijgers die altijd steeds de weg van diplomatie verkozen boven de strijd. Om deze reden verkreeg Huis Harthak de meest zuidelijke provincie Karnok toegewezen na de oorlog tegen Orestis, in de hoop dat hun diplomatie dit gebied van verdere strijd zou kunnen vrijwaren. Orestis nam echter het initiatief en Karnok werd onder de voet gelopen, desondanks het Heimarse leger onder leiding van de Hertog van Huis Harthak en de toenmalige Landschout. De overlevende lieden van Huis Harthak trokken zich terug om hun wonden te likken maar zwoeren eeuwige wraak op de Keizer en zijn legioenen.

Hun strijdleuze is aangepast na het verlies van Karnok en de zonen van Harthak trekken nu Heimar rond op zoek naar een leger om hun schande mee uit te wissen.  Momenteel bestaat er een wapenstilstand tussen Heimar en Orestis en weinig edellieden tonen interesse in een nieuw conflict met het zuiden.

Huis Albewin

HuisAlbewin

Leuze: ‘Knowledge is Power’

Wapenschild:  Groene boom op een wit veld

Provincie: Ahvaland (in naam)

Kasteel: Hoogste Huis

Hertog: Grenjar Jormundson

Huis Albewin stamt af van niemand minder dan Koning Brenn, leider van de Helter en eerste koning van een verenigd Mannheim. Brenn had charisma, inzicht en ware heldenmoed en vocht ontelbare veldslagen tegen alle soorten vijanden en monsters die zijn visie voor een verenigd Mannheim bedreigden. Na zijn dood versplinterde het rijk tot honderden jaren later Huis Herryck de macht greep door te trouwen met de enigmatische Eyja, een nazaat van Koning Brenn en lid van Huis Albewin. Tijdens het bewind van haar man, Koning Brandalf van Huis Herryck, vluchtte Eyja samen met haar jongste zoon naar het Woud van Arduyn. Daarom draagt Huis Albewin nog steeds de boom als wapenschild, uit respect voor Koningin Eyja.

Huis Albewin is een mysterieus Huis. Zij hebben het puurste Helterbloed van allen maar weigeren zich actief te engageren in de politiek van Heimar. Tijdens het bewind van de Herryck koningen trok Huis Albewin zich terug naar het Hoogste Huis, een fort gebouwd door de legendarische Duergar en de meest noordelijk gelegen nederzetting in heel Heimar. Officieus staan ze dan ook bekand als de heersers over Ahvaland, de onbewoonbare ijsvlakte achter Het Dak. Zelf noemen ze zich de hoeders van verloren kennis. Zelden laten ze bezoekers toe in het Hoogste Huis en ook tijdens de Oorlogen van Eenmaking hielden ze zich afzijdig ondanks herhaalde pogingen van Huis Drakhan om hun zegen te verzekeren.

Recent is Huis Albewin in opspraak gekomen door de dood van Koning Olaf.  De vorst was op weg naar het Hoogste Huis op uitnodiging van Hertog Grenjar toen hij verdween en zijn wachters afgeslacht werden door onbekenden.  Dit zorgde ervoor dat ondanks hun teruggetrokken aard Huis Albewin zich toch moet komen verantwoorden in de politieke arena.

Huis Herryck

HuisHerryck

Leuze: ‘Death And Glory’

Wapenschild:  Zwart schip op een oranje veld

Provincie: Stormdal (niet onder hun controle)

Kasteel: Krijgshal van Stormdal (niet onder hun controle)

Hertog: onbekend

De bloedlijn van Huis Herryck begon met Olvir de Zeevaarder. Olvir was een navigator en scheepsbouwer die de vloot voor Brenn bouwde. De legende gaat dat hij een wit wief had opgesloten in zijn schip en dankzij haar kracht had zijn schip magische krachten. Olvir was een waaghals en bracht de andere Helter meermaals in gevaar, zodat Brenn hen moest redden. Hij haalde ook graag grappen uit en zijn geliefde slachtoffer was Havard de Reus. Door zijn toedoen besloot Ashilda naar Nillheim te varen en klauwde Asbjorn zijn oog uit.

Vandaag is Huis Herryck haast een mythe, een spookverhaal onder de Mannheimse adel. Eeuwen geleden waren zij de tirannieke vorsten die Mannheim bijna in de afgrond hadden geleid. Na een burgeroorlog en machtsgreep van Huis Myrlund werd de laatste koning van Huis Herryck, Reidmar Detlefson, verbannen naar het ijzige Hellfrost, een bar oord van ijsschotsen ten westen van Grimland. Sommige leden van Huis Herryck vluchtten ook naar het toenmalige Golyndische rijk, waar zij in de anonimiteit verdwenen. Huis Herryck verdween zo uit de geschiedenis. Hun voormalig domein Stormdal wordt nu gehoed door Huis Narvik, hoewel het Helterbloed van Huis Herryck hen recht zou kunnen geven hun hertogdom terug op te eisen, mocht er ooit een lid uit de schaduwen treden.

Ondertussen heeft elke generatie wel verhalen over de wraakzuchtige geesten van Huis Herryck die Hellfrost onveilig maken. De meest recente komen van de Westerlanden waar herhaaldelijk schepen gezien worden met oranje zeilen. Een ander hardnekkig gerucht is dat Huis Herryck voortleeft in het zuidelijke Orestis, waar zij ten gast zijn van de keizer.

Huis Roys

HuisRoys

Leuze: ‘We Turn The Tide’

Wapenschild: Gouden kompas op een wit veld

Provincie: De Westerlanden

Kasteel: Bristeachha Hold

Hertog: Bryndon Kliffordson

In het oude Golyndische rijk waren de Westerlanden één van de vier Meierschappen die het rijk opmaakten. Tijdens het bewind van de Golyndische Koning Alastar schopte een zekere Devin Roys of Cambria het tot Meier en sindsdien heeft zijn geslacht het meierschap kunnen behouden. De invloed van de Meier was weliswaar slechts enkel voelbaar in Cambria, de andere eilanden werden grotendeels aan hun lot overgelaten. In 1251 AB begonnen de Mannheimers hun Oorlogen van Eenmaking. In plaats van te strijden gaf Huis Roys zich vrijwel onmiddellijk over en zworen zij trouw aan Huis Drakhan. Zij trokken weliswaar wel ten strijde, maar dan aan de zijde van Mannheim om de overige Meierschappen te overmeesteren.

Voor hun loyaliteit en aandeel in de Oorlogen der Eenmaking mocht Huis Roys de controle behouden over de Westerlanden en later verkregen ze zelfs de titel van Hertog, wat hen de enige Goliad met een hoogadellijke titel maakte in de nieuwe machtstructuur van Heimar. Ondanks de smet op hun blazoen door hun medelandgenoten te verraden is de afkeer doorheen de eeuwen gemilderd. Op Cambria zelf is Huis Roys zelfs enorm populair dankzij hun inzet in de scheepsvaart en omdat dankzij hen geen Mannheimer direct over hen regeert.

De nieuwe Koning Siegfried heeft in zijn ‘wilde jaren’ veel tijd doorgebracht op Cambria in het gezelschap van zijn leeftijdsgenoot Hertog Bryndon van Huis Roys. De Goliad Hertog zou een slechte invloed hebben gehad op de prins, die kort daarna naar Austland werd gestuurd om in leer te gaan bij de Hamer van Hymir. Net als de jonge Koning is Hertog Bryndon nog steeds ongetrouwd en heeft hij weinig van zijn wilde haren verloren.

Huis Kentigern

HuisKentigern

Leuze: ‘Exalt With Honour’

Wapenschild: witte roos op een zwart veld

Domein: Hartfeld

Burggraaf: Floris Jakobson

Kasteel: Garthwys

Huis Kentigern kan haar bloedlijn traceren tot de legendarische Koning Fintan, stichter van het Golyndische rijk. Hij startte een koningslijn die tien generaties lang zou doorleven, tot de Goliad werden verslagen in de Oorlogen der Eenmaking. Toen het Golyndisch rijk werd overwonnen werd heel de Koninklijke familie afgeslacht, met uitzondering van de jongste broer van Koning Talesin de Tweede, namelijk Prins Logan. Hij gaf zich vrijwillig over en werd zo de stichter van Huis Kentigern, het Huis dat de laatste herinnering zou zijn aan de vergane en grotendeels vergeten koningen van Golyndië. Jammer genoeg hebben de leden van Huis Kentigern deze herinnering nooit geëerd. Ze staan bekend als idiote dronkenlappen die hun fortuin hebben vergokt en verloren.

Prins Logan en zijn nazaten trokken zich terug naar Hartfeld, een domein in Midmark waar ze tijdens de hoogdagen van het Golyndische rijk een kasteel hadden laten bouwen; Kasteel Garthwys, een reusachtig bouwsel gemaakt van exotische materialen in een zuiderse stijl die vreemd is in geheel Heimar. Het domein Hartfeld werd uiteindelijk een burggraafschap, wat betekende dat Huis Kentigern officieel vazal werd van Huis Korda, een Mannheims Huis met een sinistere reputatie.

De huidige Burggraaf, en dus Koning mocht het Golyndisch rijk nog bestaan, is Floris Jakobson. Volgens koninklijk decreet werd weliswaar zijn titel ontnomen en behoedt zijn tante, Dame Elvira, nu alle gronden van Huis Kentigern. De toekomst lijkt grim voor Huis Kentigern, en de vraag rijst hoe lang deze voormalige Koninklijke bloedlijn nog zal verder leven.